undulat
undulat
undulat
undulat
Par 66
Par 66
Par 66
nr1946
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
220124
---
sönder
2
220126
3
220128
4
220130
5
220201
6
220203
Ägg nummer
Kläckningsdag
Leveransklar datum
Ringnummer
Färg
kön
tingad/såld till
övrigt
1
220226
2
220228
3
220303
4
5
6
7
8
9
10
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
undulat
undulat
undulat
undulat
       
       
Updated - 5 March, 2022